Royal berry logo Słodki i pełen smaku

Disclaimer

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej strony nie może być powielana, modyfikowana, publikowana i / lub przesyłana w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Royal Berry.Podczas kompilowania i utrzymywania tej strony internetowej podjęto i zostanie podjęta jak największa troska, ale możliwe jest, że informacje oferowane na tej stronie są niepełne lub zawierają nieścisłości. Royal Berry nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań podejmowanych na podstawie tej strony internetowej. Niektóre odniesienia na tej stronie prowadzą do źródeł informacji, które są przygotowywane i obsługiwane przez osoby trzecie. Royal Berry nie ponosi odpowiedzialności za dokładność ani żaden inny aspekt informacji w tych źródłach informacji.