Royal berry logo Zoet én vol van smaak

Duurzaamheid

Innovatie en milieu

De keuzes die we vandaag bij Royal Berry maken, bepalen de wereld waarin we morgen leven. In onze teelt van aardbeien bedenken we sinds 2010 al hoe we de impact op het klimaat kunnen verminderen, hoe we de hulpbronnen van de wereld efficiënter kunnen gebruiken en verantwoordelijker kunnen zakendoen.

Duurzame energie

Zonne-energie

Onze energie wordt zoveel mogelijk duurzaam opgewekt. Op onze locaties liggen honderden zonnepanelen dat goed is voor 1.300.000 kwh aan zonne-energie per jaar.

WKK

Sinds 2021 kunnen wij onze kassen verwarmen met de restwarmte van onze eigen elektriciteitscentrales, warmtekrachtkoppelingen (wkk’s). Daardoor gebruiken wij geen ketels meer, die van oudsher in de tuinbouw gebruikt werden. Met onze wkk’s wekken wij stroom op die wordt terug geleverd aan het openbare net. Hierdoor hoeven andere gas- en kolencentrales minder stroom te maken en dit geeft minder CO2 en warmte uitstoot. De warmte die vrijkomt bij onze wkk’s wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en aardbeien te telen. Ook wordt de CO2 uitstoot gebruikt om in de kassen het fotosynthese proces van de planten te optimaliseren. Dit in tegenstelling tot veel andere stookinstallaties waarbij de vrijgekomen rookgassen niet zuiver genoeg is om deze aan planten te doseren.

In totaal levert Royal Berry met de wkk’s 22.500.000 kwh aan stroom per jaar aan het openbare net, bovenop de 1.300.000 kwh aan zonne-energie per jaar die we opwekken. Met dit alles kunnen wij zo’n 9.500 huishoudens van stroom voorzien. Daarnaast zijn onze machines voorbereid op toekomstig gebruik van waterstof.

100% gesloten watersysteem

Goed water is zeer belangrijk bij de teelt van aardbeien. Bij Royal Berry zijn de kassen al sinds 2010 aangesloten op 100% gesloten watersystemen, waardoor er geen meststoffen in het oppervlaktewater terecht komen. Dit gebeurt door middel van regenwater- en drainopvang, vers gietwater vanuit de centrale gietwaterplas en hergebruik van water. Hiermee wordt de continuïteit en bedrijfszekerheid bij Royal Berry voor de toekomst gewaarborgd.

Roze LED verlichting

In 2021 heeft Royal Berry geïnvesteerd in een gloednieuw LED-teeltsysteem om op een duurzame wijze ook heerlijke zoete aardbeien in de winter te kunnen telen. De innovatieve roze lampen worden door de plant tijdens de fotosynthese gebruikt om met minder energie dezelfde hoeveelheid suikers te produceren. De energie van de lampen wordt opgewekt door onze eigen WKK installatie. De opgewekte stroom en de daardoor vrijgekomen warmte en CO2 worden zo ingezet voor de teelt van de rassen Sonata en Sonsation, welke zeer geschikt zijn voor belichte aardbeienteelt.

Ecologische balans

Bio bestuiving

Een goede ecologische balans in de kassen is van groot belang. Bij Royal Berry vliegen miljoenen hommels en bijen voor de bestuiving van het stuifmeel van de stampers naar de bloembodem. Na de bevruchting groeit de bloembodem uit tot een aardbei. Dit scheelt veel werk en is goed voor het milieu!

Groene gewasbescherming

Bij Royal Berry zetten we ons in om gewasbescherming in onze teelten tot een minimum te beperken. Ziektes, plagen en schimmels bestrijden we waar mogelijk met biologische middelen. Wij investeren continue in onderzoek naar oplossingen om schadelijke middelen te vervangen door groene alternatieven. Zo bestrijden we in onze kassen schadelijke insecten zoals witte vliegen, de spint en trips, door inzet van natuurlijke vijanden.

Groene CO2

Als er geen warmte- en elektravraag is, kopen wij vloeibare CO2. Deze groene CO2 wordt afgevangen, gereinigd en vloeibaar gemaakt van het huisafval bij de afvalverbrander AVR in Duiven

Verpakkingen

De Royal Berry R-PET verpakkingen zijn van 100% gerecycled materiaal en ook 100% recyclebaar. R-PET heeft de laagste CO2 uitstoot ten opzichte van andere materialen. Daarnaast hebben onze verpakkingen betere ventilatie voor een langere houdbaarheid.

Keurmerken: