Royal berry logo Zoet én vol van smaak

CO2 besparing bij Royal Berry Groep

19-03-2021

Reductie van CO2 is belangrijk in de verbetering van de klimaatdoelstellingen.
Royal Berry probeert hier ook een bijdrage aan te leveren.

Vorig jaar heeft Royal Berry 7825878 KwH aan zonne-energie gegenereerd.
Dit heeft geresulteerd in een reductie van 435118 CO2 uitstoot.

Om een verdere reductie van CO2 te realiseren is eind 2020 op de locatie Clivia, een WKK (warmtekrachtkoppeling) geplaatst.
Royal Berry, locatie Salvia, zal medio 2021 CO2 neutraal worden aangezien we zullen omschakelen van gas naar biomassa.
Er wordt nagedacht over andere mogelijkheden om de CO2 op het bedrijf verder te reduceren.

 

Terug naar overzicht.